PC HIGH END PC DUAL INTEL XEON E5-2680 RTX-3080

PC HIGH END PC DUAL INTEL XEON E5-2680 RTX-3080

156.000.000

PC HIGH END PC DUAL INTEL XEON E5-2680 RTX-3080

156.000.000

Số lượng

Gọi tư vấn (026)9999.1998